سربرگ

متاسفانه محصولی یافت نشد!

سربرگ چیست؟

اگر در یک اداره کار میکنید و یا اینکه مکاتباتی با یک اداره دارید حتما متوجه طرح خاص نامه های آن شرکت شدید که در کاغذ های نامه چاپ شده و زیبایی خاصی به آن بخشیده است. این طرح در واقع طرح سربرگ میباشد و سربرگ میتواند شامل اطلاعات شرکت ، لوگو و آدرس و تاریخ با پس زمینه جذاب باشد. یک از روش های تبلیغات نیز میتواند سربرگ اختصاصی باشد تا هر شخصی به محض دیدن نامه مجذوب طرح سربرگ آن شود.

ویژگی های سربرگ چیست؟

سربرگ اداری میتواند در اندازه A4 یا A5 و یا حتی سایز های کوچکتر طراحی و چاپ شود. همچنین برای مقاصد مختلف سربرگ یک شرکت میتواند متفاوت باشد. مثلا یک سربرگ برای نامه اداری استفاده و باید شامل شماره نامه و .. باشد درحالیکه یک سربرگ یادداشت نیاز به این موارد ندارد. از این رو شما نیاز به سربرگ لایه باز خواهید داشت تا در کنار اینکه طرح کلی سربرگ حفظ شود مواردی را اضافه یا حذف نمایید.